ThaiFixing.com ศูนย์รวมลงประกาศ หาช่าง ช่างซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างก่อสร้างทั่วประเทศ

Welcome, visitor! [ Register | Login

Premium WordPress Themes - AppThemes

ช่างไฟฟ้าภายในบ้านต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

สาระน่ารู้ 19th June 2016

ช่างไฟฟ้าภายในบ้านต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

หากเราเห็นข่าวไฟไหม้ตามสื่อต่างๆ จะพบว่าส่วนใหญ่จะมีการสรุปว่าเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้อาจจะเกิดจากสภาพวัสดุไม่ได้มาตรฐาน หรือเสื่อมไปตามกาลเวลา ส่วนอีกตัวแปรหนึ่งก็คือช่างไฟฟ้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอนั่นเอง

ปัญหาในประเด็นหลังนั้นปัองกันได้ หากมีการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐที่จะปิดช่องโหว่ กำจัดจุดอ่อนปัญหาช่างไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน โดยกำหนดว่า นับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ช่างไฟฟ้าภายในอาคารนั้น จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือจะต้องมีไลเซนส์นั่นเอง

โดยมีการกำหนดโทษของการทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองคือ โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่ ช่างไฟฟ้า ภายในอาคารที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ จะต้องเข้ารับการทดสอบ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินเพื่อรับสมุดไลเซนส์ประจำตัว

คุณสมบัติหลักก็คือ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้าทำการทดสอบ มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่จะทดสอบ หรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพเป็นต้น

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก็จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นๆ ค่าธรรมเนียมกาทดสอบจัดเก็บที่ 100 บาทเท่านั้น

ดังนั้นหากท่านกำลังคิดจะจ้างช่างไฟฟ้ามาทำงานที่บ้านของท่าน อย่าลืมตรวจสอบว่ามีไลเซนซ์ถูกต้องหรือไม่ด้วยนะครับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปลายเดือนตุลาคมนี้

1953 total views, 0 today

::