ThaiFixing.com ศูนย์รวมลงประกาศ หาช่าง ช่างซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างก่อสร้างทั่วประเทศ

Welcome, visitor! [ Register | Login

Premium WordPress Themes - AppThemes

B100

รับงานออกแบบบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หอพัก อาคารสาธารณะ

 • อำเภอ/เขต: บางละมุง
 • จังหวัด: ชลบุรี
 • เบอร์โทร: 0858886515
 • Listed: 30th August 2018 4:32 am
 • Expires: This ad has expired
1

รายละเอียดประกาศ

 1. รับงานออกแบบบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์  หอพัก อาคารสาธารณะ (เพื่อใช้ขออนุญาต)

 

1.1 งานออกแบบ บ้านพักอาศัย, อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์, ห้องชุด , อาคารเก็บสินค้า,โรงงาน , อาคารพานิชย์, อาคารสาธารณะ  ตร.ม. ละ 150 บาท 

– แบบก่อสร้าง (พร้อมขออนุญาต)

งานสถาปัตย์ + 3D

งานโครงสร้าง + รายการคำนวน

งานระบบไฟฟ้า, ประปา

– ใบแสดงปริมาณวัสดุ BOQ

 

 1. งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (โดย สามัญวิศวกร)

2.1 งานออกแบบโครงสร้าง บ้านพักอาศัย, อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์, ห้องชุด , อาคารเก็บสินค้า,โรงงาน , อาคารพานิชย์ , อาคารสาธารณะ

 • ค่าบริการ พื้นที่ ไม่เกิน 1000 ตร.ม. ตร.ม. ละ 30 บาท
  • ค่าบริการ พื้นที่ ไม่เกิน 2000 ตร.ม. ตร.ม. ละ 25 บาท
  • ค่าบริการ พื้นที่ ไม่เกิน 3000 ตร.ม. ตร.ม. ละ  15 บาท
  • ค่าบริการ พื้นที่  3001  ตร.ม. ขึ้นไป 10 บาท

2.2 ค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น (งานละ)  5,000 บาท

สำหรับอาคารสูง 5-8 ชั้น (งานละ) 10,000 บาท

2.3 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง

(ตร.ม.ละ) 10 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)

2.4 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ทำราคากลาง)
ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตร.ม.ละ) 20 บาท (เริ่มต้น 3,000 บาท)

2.5 การเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน และงานควบคุมการก่อสร้าง (ในพื้นที่ ชลบุรี  และใกล้เคียง)

2.5.1 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 4 ครั้ง
• ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.)  30 บาท/ตร.ม.  (เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน)  *ไม่รวมน้ำมัน

2.5.2 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 10 ครั้ง
• ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 40 บาท (เริ่มต้น 25,000 บาท/เดือน) *ไม่รวมน้ำมัน

2.5.3 กรณีมีความประสงค์ให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ควบคุมงาน (ครั้งละ) 5,000 บาท

*ไม่รวมน้ำมัน

2.5.4 การเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร  (เซ็นต์โดย สามัญวิศวกร)

– งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 4 เดือน  25 บาท/ตร.ม. เริ่มต้น 4,000 บาท

(เข้าดูงาน เน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้ประมาณ 2-3 ครั้ง)

– งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 8 เดือน 20 บาท/ตร.ม. เริ่มต้น 8,000 บาท

(เข้าดูงาน เน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้ประมาณ 4-5 ครั้ง)

– งานก่อสร้างอาคารอื่นๆ(อาคารขนาดใหญ่) ที่ต้องใช้ สามัญวิศวกรควบคุม คิดเป็นต่อเดือน รายละเอียดโทรสอบถาม

ครับ (เข้าดูงาน และประชุมร่วม ทุกเดือน)

 รายละเอียดการดำเนินการ

1 งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ

1.1 คำนวณออกแบบ และเขียนแบบ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา
1.2 ลงนามรับรอง เฉพาะการออกแบบเท่านั้น (ไม่รวมการควบคุมงาน)
1.3 สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนส่งเล่มรายการคำนวณ
1.4 หากมีการแก้ไขหลังจากส่งเล่มรายการคำนวณแล้วคิดค่าบริการในการทำเล่มรายการคำนวณใหม่ครั้งละ 2,000 บาท

2 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
2.1 แสดงรายการในรูปแบบ ปริมาณ และราคา
2.2 ราคาค่าวัสดุ และค่าแรง เป็นราคากลางของผู้ทำรายการเท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละพื้นที่ และคุณภาพของงาน

3 งานควบคุมการก่อสร้าง
3.1 จัดทำ MASTER SCHEDULE แผนงานต้นแบบของโครงการก่อสร้าง
3.2 จัดทำ MONTLY REPORT รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ส่งทุก 1 เดือน)
3.3 จัดทำ CHECK LIST รายการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพงาน เมื่อมีการดำเนินการงานนั้นๆ
3.4 พิจารณาตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้ได้ปริมาณตามงวดงานในสัญญา
3.5 ให้คำแนะนำระหว่างก่อสร้างแก่เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา
3.6 แก้ไขแบบก่อสร้างเบื้องต้นพร้อมวิธีการดำเนินการ (ในกรณีมีงานเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง)

ติดต่อ

ช่างเบิร์ด 085-888-6515

นาย กอบชัย สุขรื่น  (วิศวกรโยธา)

ID LINE : kobchai.th

Listing ID: 3435b87655466df3

Report problem

Processing your request, Please wait....

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.